Pasterskie nauczanie

Nie ma Kościoła bez Chrystusa

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Niezwykły Nauczyciel z Nazaretu stał się osobą publiczną. Chodziły za Nim tłumy słuchaczy pragnionych prawdy o swoim życiu i losie, o Bogu i człowieku. Prawdę wypowiadanych przez siebie słów Jezus potwierdzał nadzwyczajnymi znakami, cudami, w których do głosu dochodziło Jego miłosierdzie wobec człowieka chorego, cierpiącego, głodnego i zagubionego. Ale kim był ten niezwykły Nauczyciel? On sam pomógł najbliższym uczniom odkryć prawdę o sobie i o swoim posłannictwie. Najpierw zapytał ich: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Uważali Go za kogoś nadzwyczajnego. Ale przecież nie był On ani Janem Chrzcicielem, ani Eliaszem, ani Jeremiaszem, ani żadnym z proroków. Był kimś niewyobrażalnie większym. Na drugie, ważniejsze pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, odpowiedzi udzielił Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Ta odpowiedź sięgała głębi rzeczywistości. Na tej prawdzie i na wierze Szymona Piotra Jezus postanowił zbudować Kościół – wielką wspólnotę swoich uczniów, ogarniającą wszystkie kontynenty i narody, kultury i języki. Kościół nie został zbudowany na piasku. Kościół został zbudowany na skale. (…) Nie ma Chrystusa bez Kościoła. I nie ma Kościoła bez Chrystusa.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Wawelskiej, 29 VI 2013 r.

Comments are closed.