Pasterskie nauczanie

Lekcja żywej wiary

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Dzieje Apostolskie przypomniały nam, że za swą wiarę w Syna Bożego i za głoszenie Jego Ewangelii Szymon Piotr musiał zapłacić cierpieniem. Wprawdzie anioł Pański uwolnił go z jerozolimskiego więzienia, aby dalej trudził się, przewodząc rodzącemu się Kościołowi, ale wiemy, że ostatecznie dotarł aż do Rzymu i tam został ukrzyżowany, jak jego Mistrz. Podobny los spotkał apostoła Pawła. (…) Apostoł nie boi się śmierci, bo jest człowiekiem nadziei. Swój los złożył w ręku Boga. Wie, że za jej progiem czeka na niego Pan życia. (…) Postawa dwóch Apostołów jest dla nas lekcją żywej wiary i niezachwianej nadziei. Oni wiedzieli, że ich los nie może być innym losem niż ten, który spotkał ich Pana i Zbawiciela. (…) Piotr i Paweł żyli dla Pana, trudzili się dla Pana i umierali dla Pana. Z ich śmierci i świadectwa wyrósł Kościół rzymski, który stał się punktem odniesienia dla milionów wyznawców Jezusa Chrystusa na całym świecie. Także dla nas Kościół stał się domem, wspólnotą życia i zbawienia.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Wawelskiej, 29 VI 2013 r.

Comments are closed.