Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (36)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14,11) – te słowa Pana Jezusa podkreślają znaczenie pokory w życiu doczesnym. „Będzie wywyższony” – odnosi się do owoców pokory, i do gorzkich owoców pychy – tu, na ziemi. Ale „będzie wywyższony” – mówią te słowa Jezusowe o wieczności. Pokora, która otwiera się na Boże miłosierdzie, prosi Boga i ludzi o przebaczenie, otwiera się na Boże słowo, niesie pomoc bliźniemu – jest drogą ciągle odnawiającej się miłości małżeńskiej i rodzinnej. „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Pan Jezus jest wzorem dla każdego z nas. Wspomnijmy: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Warunkiem wiary w Boga i miłości Boga nade wszystko jest pokora. Nie ma miłości męża, żony, rodziców i dzieci, teściów, nikogo nie potrafimy kochać, jeśli w naszym sercu nie ma pokory. Pycha jest szatańska, zamknięta na Boży głos, Boże upomnienie i Boże przebaczenie. Przyczyną wielu konfliktów w rodzinie jest pycha. Ulegając pysze oskarżamy drugiego, szukamy u niego winy, posądzamy o złą wolę, umniejszamy zasługi bliźniego. Czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus „przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów… oni Go śledzili” (Łk 14,1). Postawa „śledzenia” jest znakiem pychy, jest szukaniem winy u bliźniego, osądzaniem go, a jednocześnie usprawiedliwianiem siebie. Czytamy w „Dzienniczku” św. Faustyny, że Pan Jezus mówił o bezradności wobec tych ludzi, którzy nieustannie „śledzą innych, a nie wiedzą, co się dzieje w ich własnym wnętrzu” (p. 1717). Pan Jezus skarży się, że w takich duszach, „nie mogę nic zdziałać”. Jest to jakby komentarz do słów Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Bardzo ważne i ostrzegające są słowa Syracydesa: „Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie” (Syr 3,28). „Życie w wierze… jest uznaniem… daru: cóż masz, czego byś nie otrzymał? (1 Kor 4,7)” (Ojciec Święty Franciszek, enc. Lumen fidei, 19).

Propozycja postanowienia

Rozważę przypowieść Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9–14).

Comments are closed.