Wiara jest wspinaczką razem z Chrystusem

II Kongres Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji
apeluje o umocnienie w wierze, żebyśmy (…) jako
członkowie Akcji Katolickiej byli odpowiedzialnymi
świadkami Kościoła – Oblubienicy Baranka. To jest nasz, mój Kościół. To każdy z nas jest Oblubienicą Baranka (…). Muszę doświadczyć, że wiara to jest spotkanie z Chrystusem w Kościele, a później następuje wspinaczka, którą On odbywa na drodze krzyżowej, żeby pozyskać Oblubienicę- ościół przez śmierć i zmartwychwstanie. Odtąd razem ja z Nim mam próbować wędrować, wspinać się. Wiemy, że wspinaczka to trud, wysiłek, trzeba się niejednokrotnie spocić, żeby dojść na szczyt, na górę, zwłaszcza, gdy ktoś ma dolegliwości i jest niepełnosprawny w jakiejś dziedzinie, serce czy nogi odmawiają posłuszeństwa, podobnie bywa, kiedy duchowo kulejemy (…). Wiara jest wspinaczką razem z Chrystusem. On nam daje Ducha Świętego, żebyśmy mogli dojść na szczyt wspinaczki w wierze. Jeśli z takim Przewodnikiem pójdziesz, to więcej zobaczysz niż to, co On ci do tej pory pokazał.

Fragment homilii wygłoszonej za zakończenie II Kongresu Akcji Katolickiej, Strachocina, 24 VIII 2013 r.

Comments are closed.