Pasterskie nauczanie

Krzyż towarzyszy nam nieustannie

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża Świętego oraz jutrzejsze wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej zachęcają nas (…) do skupienia naszej uwagi na tajemnicy Chrystusowego Krzyża. Zapowiedzią tej tajemnicy było niezwykłe wydarzenie podczas wędrówki narodu wybranego po pustyni. Karą za niewiarę wędrowców wobec pojawiających się trudności było zesłanie wężów o palącym jadzie i kąsających ludzi. Wobec takiego zagrożenia uznali oni swój grzech braku zaufania Bogu i prosili o ocalenie. Bóg ulitował się nad swoim ludem. Ocaleniem miało być spojrzenie na brązowego węża, umieszczonego na wysokim palu. Jak słyszeliśmy dzisiaj, „jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu” (Lb 21,9). W naszej ziemskiej wędrówce do Bożego królestwa życia wiecznego i miłości, towarzyszy nam nieustannie Chrystusowy Krzyż. Na krzyżu bowiem dokonało się zbawienie człowieka. (…) Mocą swojej odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Jezus Chrystus wyprowadził nas z krainy grzechu i śmierci i otworzył nam drogę prowadzącą do prawdziwej „ziemi obiecanej” – do pełni życia, do życia na wieki w Bogu.

Comments are closed.