Słowa Życia

NIEDZIELA: Am 6,1a.4–7; 1 Tm 6,11–16; Łk 16,19–31

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. Tamten odrzekł: „Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Rozważanie

Potępiony bogaty, zbawiony biedny. Czy potępiony został, bo posiadał? Czy zbawienie otrzymał, bo był nędzarzem? To byłaby zbyt prosta teologia, zupełnie nieprzystająca do życia i do myśli naszego Pana. Błędem bogatego było przywiązanie do tego, co posiadał, tak mocne, że już nic innego – nikt inny – się nie liczył. Także Bóg. Zasługą biednego było to, że wszystko złożył w ręce Boga, wyzbywając się nawet – po ludzku sądząc – sprawiedliwych oczekiwań i praw. Bogactwo i jego brak były wyłącznie znakami wewnętrznych postaw definiujących fundamentalne wybory bohaterów przypowieści. Z Bogiem czy bez Boga. To jest zasadnicza decyzja.

rs

Comments are closed.