Budować pokój przez dialog

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Ojciec Święty podkreślił, że w świecie, w którym jest coraz mniej ograniczeń, budowanie pokoju przez dialog nie jest wyborem, lecz koniecznością. To jest wyraz konsekwencji Kościoła, który nieustannie zabiega, żeby między konkretnymi ludźmi, między narodami i państwami, a także między Kościołami panowały relacje dialogu, życzliwości i przyjaźni. To jest konsekwencja przesłania Chrystusa, który przyniósł pokój ludziom dobrej woli i przesłanie braterstwa. Jest to wytaczanie perspektywicznych wizji na przyszłość, gdyż każdy konflikt i wojna zamykają ludzi, wyzwalają nienawiść, zniszczenie i prowokują do aktów przemocy. (…) Cieszę się, że Ojciec Święty zauważa, że owocem dialogu międzyreligijnego jest również pojednanie między narodami. Przecież zarówno gest biskupów polskich wobec niemieckich i ówczesne pojednanie z narodem niemieckim, pojednanie z biskupami grekokatolickimi Ukrainy i narodem ukraińskim, jak teraz z Kościołem prawosławnym w Rosji, wyrosło z Ewangelii i jest wyrazem woli budowania porządku na pojednaniu, nawet na wybaczeniu krzywd i odwadze rozpoczynania na nowo. (…) Jednym z praktycznych wskazań budowania porządku społecznego jest wyciąganie z takiego religijnego przesłania wniosków także przez polityków.

Fragment wypowiedzi po przemówieniu Ojca Świętego Benedykta XVI,
7 I 2013 r.

Comments are closed.