Pasterskie nauczanie

Wybrać Jezusa jako Pana

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Jezus nie przyszedł, by konkurować z władcami
tego świata. Tak, On pragnął zdobyć całą ludzkość dla Boga i poddać pod Jego panowanie, ale uczynił to mocą miłości, która została ukrzyżowana. Królestwo Jezusa nie było i nie jest z tego świata. Jest to bowiem „królestwo
prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.
Szukać takiego królestwa, dążyć do takiego królestwa, budować je w nas i wokół nas, to znaczy wybrać Jezusa jako Pana i przewodnika naszego życia. To znaczy przyjąć Jego postawę, Jego spojrzenie na sprawy Boże i ludzkie, Jego styl życia i służby. To znaczy nie żyć dla siebie, ale dla Boga i dla tych, do których On nas posyła.
Powołaniem lekarza jest być przy człowieku chorym, zranionym, słabym, dotkniętym cierpieniem na ciele i duszy. Wiemy, że do pełnienia takiej misji potrzebna jest nie tylko wiedza i kompetencja. Potrzebna jestfundamentalna życzliwość dla człowieka, darzenie go szacunkiem, wrażliwość na jego los, gotowość przyjścia mu z pomocą. Lekarz, który jest uczniem Jezusa, realizuje swoje powołanie w Jego imieniu.

Fragment przemówienia podczas Opłatka dla Lekarzy, Kraków, 6 I 2013 r.

Comments are closed.