Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (8)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dniu szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza” (Łk 4,16–17). Przeczytał fragment: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18–19). Po przeczytaniu proroctwa objaśniał tekst: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Czytanie Pisma Świętego, rozważanie indywidualne, rodzinne, we wspólnotach modlitewnych, apostolskich, jest owocem naszej wiary, a zarazem drogą do jej umacniania i do łączenia wiary z codziennym życiem. Jest pięknym i pożytecznym zwyczajem, gdy rodzina czyta teksty lekcji i Ewangelii, przeznaczone na najbliższą niedzielę. Czytanie słowa Bożego trzeba poprzedzić modlitwą o światło Ducha Świętego. Po przeczytaniu Pisma Świętego warto przez chwilę pozostawać w ciszy. Jeśli są fragmenty, których nie rozumiemy, posłużmy się – jeśli to możliwe – komentarzem (np. z tygodników katolickich) lub zapytajmy kapłana. Przygotowanie do słuchania czytań niedzielnych zaowocuje tym, że Boże słowo, usłyszane w czasie Ewangelii, zostanie zapamiętane i będzie kształtować umysł, serce, postępowanie, szczególnie w najbliższym tygodniu po przyjęciu daru słowa Bożego. Jest dość powszechne, że wielu ludzi już po Mszy świętej nie potrafi powiedzieć, o czym była Ewangelia, a większość nie pamięta, skąd pochodzą, z jakiej księgi Pisma Świętego, czytane w niedzielę lekcje. W każdą niedzielę marnowana jest wielka łaska słowa, które pochodzi z ust Bożych. Lekarstwem jest czytanie w domu Pisma Świętego, a szczególnie rozważanie tekstów Pisma Świętego, przeznaczonych na daną niedzielę, czy święto. „Oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione” (Łk 4,20). Otwarcie się na słowo, które przekazuje nam w czasie liturgii „teraz, tutaj” Bóg, umacnia naszą wiarę i przygotowuje nas do gorliwego apostolstwa. Ezdrasz, pod wodzą którego nastąpił nowy powrót do ojczyzny (458 r. przed Chrystusem), czytał rodakom Księgę Prawa, wyjaśniał i zachęcał: „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą” (Ne 8,10). „Odnowa Kościoła dokonuje się… przez świadectwo, jakie daje życie wierzących” (Benedykt XVI, Porta fidei, 6).

Propozycja postanowienia

Przeczytam sam (i z rodziną) teksty czytań Pisma Świętego przed niedzielą i po niej.

Comments are closed.