Problemu zła nie rozwiąże narzekanie

Peregrynacja to przemiana, która dokonuje się w ludzkim sercu dzięki sile modlitwy. (…) W jednej z parafii była rodzina, w której ojciec od 15 lat nie praktykował, nie korzystał z sakramentów. W czasie każdej wizyty kolędowej, ks. proboszcz starał się rozmawiać z nim, zachęcał do powrotu. Kiedy nadszedł czas nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą (…) poprosił go, aby to on, jako przedstawiciel ojców parafii, powitał Maryję. Mężczyzna był bardzo zadziwiony (…) Co ludzie na to powiedzą?” – Ważne, co powie Matka Boża, a Ona się na pewno bardzo ucieszy i nie wątpię, że nie odmówisz tej prośbie – odpowiedział proboszcz. I stał się cud – mężczyzna się wyspowiadał i pełen przejęcia powitał Matkę Bożą tekstem przez siebie ułożonym, w którym przeprosił Ją za lata nieobecności i obiecał, że zrobi wszystko, aby to się nie powtórzyło. Problemu zła nie rozwiąże narzekanie, lecz każdy z nas może i powinien opierać się złu, eliminować grzech w swoim życiu, zwalczać egoizm i sprawiać radość innym. Każdy z nas może i powinien pogłębiać wiarę i modlić się więcej, gorliwiej i owocniej.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji rozpoczęcia
peregrynacji Maryi w znaku jasnogórskiego wizerunku po Diecezji
Ełckiej, Suwałki 21 IX 2013 r.

Comments are closed.