Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (41)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Przymnóż nam wiary” – prosili Apostołowie Pana Jezusa. Wiedzieli, że wiara jest darem Bożym, za który trzeba dziękować i o który trzeba prosić (por. Łk 17,5). Pan Jezus odpowiedział Apostołom: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna” (Łk 17,6). Te słowa Zbawiciela przypominają, że wiara, która jest łaską, zależy także od nas. Łaskę wiary winniśmy przyjąć, rozwijać, żyć według wiary i wiarą się dzielić. Św. Paweł pisał do Tymoteusza: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk” (2 Tm 1,6). Charyzmatem „włożenia rąk” były święcenia kapłańskie. Ale słowo „charyzmat” możemy odnieść do łaski chrztu i łaski wiary. Łaskę chrztu, kapłaństwa, łaskę wiary należy „rozpalić na nowo” przez modlitwę, rozważanie Bożego słowa, przez Eucharystię. Ale św. Paweł przypomina, że wiarę umacniamy, charyzmat rozpalamy przez wierność Ewangelii: „Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości” (2 Tm 1,13). Wiarę umacniamy, gdy świadczymy wobec świata Jego Ewangelii: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga” (2 Tm 1,8). „Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka” (2 Tm 1,14). „Depozytem” jest skarb wiary w sercu i we wspólnocie. „Strzeż” wiary w małżeństwie i rodzinie! Troszcząc się o umocnienie wiary w swoim sercu, członkowie rodziny umacniają wiarę w całej wspólnocie. Każdy człowiek jest wolny, może odrzucić dar wiary i odrzucić przykład, zachętę, upomnienie ze strony współmałżonka czy rodziców. Szczególnym owocem wiary, ale i drogą budzenia wiary u bliźnich, jest pokora: „Tak mówcie i wy, gdy czynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10). Tak nas uczy Pan Jezus. „Wiara przemienia całą osobę, właśnie w miarę, jak otwiera się ona na miłość” (enc. Lumen fidei, p. 26).

Comments are closed.