Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (42)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Wstań, idź, twoja wiara się uzdrowiła” – te słowa powiedział Pan Jezus jednemu z dziesięciu trędowatych, których uzdrowił. Tylko jeden, Samarytanin, przyszedł podziękować (Łk 17, 19). Co znaczy, że wiara uzdrawia? Tylu ludzi prosi o uzdrowienie z choroby. Proszą z ufnością i wytrwale. Niektórych Pan Jezus wysłuchuje, inni – chorują w dalszym ciągu, umierają, choć są bardzo potrzebni dla swoich małych dzieci. Jest to tajemnica Bożych planów i Bożej miłości. Wiara uzdrawia z chorób ducha. Uzdrawia małżeństwa, rodziny z kryzysu miłości, z kłótni i braku porozumienia, z nałogu i z nienawiści. Przeszkodą dla uzdrowienia duchowego jest często pycha: brak gotowości do przebaczenia, do uznania mojej winy. Wielu uzależnionych nie chce uznać swojej choroby, nie chce poddać się leczeniu. Wiara łączy się ściśle z zaufaniem Bogu, z pełnym ufności nabożeństwem do Matki Najświętszej. Modlimy się o uzdrowienie duszy i ciała. Trędowaci wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami” (w. 13). Błagamy o uzdrowienie, ale prosimy: Jeśli nie dasz łaski uzdrowienia, daj siłę, abyśmy mogli nieść krzyż, którym nas obdarzyłeś. Niełatwo jest wypełniać słowa św. Pawła: „Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 18). Św. Paweł pisze, że dla Ewangelii znosi niedolę „aż do więzów jak złoczyńca” (2 Tm 2,9). „Znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą” (w. 10). Uwięziony apostoł pisze o więzach, którymi jest skrępowany i dodaje: „ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu” (2 Tm 2,9 ). W jaki sposób Boże słowo jest „skrępowane” w małżeństwie i rodzinie? Przez co jest skrępowane? Przez pychę, brak modlitwy i spowiedzi, brak pokory i przebaczenia. „Miłość potrzebuje prawdy. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu” (Lumen fidei, 27).

Comments are closed.