Pasterskie nauczanie

Żołnierzom Armii Krajowej

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

W poemacie „Myśląc Ojczyzna” ks. kard. Karol Wojtyła napisał: „Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską…”. W kraju okupowanym z dwóch stron, żołnierze Armii Krajowej dali świadectwo, niejednokrotnie krwią i życiem, że Polacy nie pogodzili się z wrześniową klęską. Za tę ofiarę pragniemy im podziękować, wznosząc pomnik Żołnierzy AK. Przez to dzieło, usytuowane w bliskości Królewskiego Wawelu, chcemy także uczcić i utrwalić pamięć o nich i ich bohaterstwie. Każde pokolenie naszego narodu ma prawo, a może nawet obowiązek, przekazania potomnym tego, co z jego współczesnej historii najcenniejsze. Słyszy się czasem głosy, że lepiej czynić to budując tak zwane „pomniki żywe”. (…) Jednakże w moim odczuciu nie trzeba tych dwóch idei przeciwstawiać. Obydwie mogą się przecież doskonale uzupełniać. Poświęcenie kamienia węgielnego ma swoją głęboką wymowę. Jest to bowiem prośba o błogosławieństwo Boże dla powstającego dzieła i dla jego przesłania. (…) Niech to przesłanie przekazuje nam i przyszłym pokoleniom pomnik żołnierzy AK, którego kamień węgielny teraz poświęcę.

Fragment przemówienia podczas poświęcenia kamienia węgielnego
pomnika AK, Kraków 27 IX 2013 r.

Comments are closed.