Pasterskie nauczanie

Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrutna

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Jan Paweł II nie był naiwny, nie był pobłażliwy. Sobie i innym stawiał wymagania. Ukazywał wysokie ideały i zachęcał do ich zdobywania. Ale liczył się z grzechem i ludzką słabością, dlatego też był wyrozumiały, współczujący i miłosierny. (…) Kanonizacja Jana Pawła II może i powinna być wyzwaniem, byśmy porządkowali sprawy w naszej Ojczyźnie, by między nami było mniej sporów i kłótni; by między nami nie było niesprawiedliwych oskarżeń, niechęci i wrogości. Chcemy, by w nas i wokół nas było więcej ludzkiej życzliwości, wrażliwości i solidarności. Czy nas przerasta to zadanie? Czy możemy marnować czas i nie czynić dobra, nie czynić naszego świata bardziej ludzkim, i dlatego bardziej Bożym? Pytam, dlaczego dziś tyle uprzedzeń do Kościoła? Dlaczego niszczy się w środkach masowego przekazu kapłanów i biskupów, często bez powodu i usprawiedliwienia. To nas boli. To prawda, że w Kościele są grzesznicy, ale Kościół jest Chrystusowy, jest święty. Pamiętajmy: sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrutna i nieludzka.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej z okazji XIII Dnia
Papieskiego, Sanktuarium bł. Jana Pawła II, Kraków 13 X 2013 r.

Comments are closed.