Wiara jest atakowana nieustannie

Ks. Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Modlitwa różańcowa jest prawdziwą szkołą wiary i zawierzenia Bożym planom na wzór starotestamentalnego Abrahama. (…) Żyjemy w czasach, kiedy wiara w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, w Boga objawiającego się światu w Synu Bożym, jest nieustannie atakowana, wyśmiewana i marginalizowana. Co więcej, wiarę atakuje się niszcząc zaufanie do człowieka. Czymże bowiem jest to ciągłe oskarżanie Kościoła, kapłanów i wiernych o wszystkie grzechy tego świata, czymże jest to niszczenie autorytetu Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, autorytetu Kościoła jedynego broniącego dziś niezniszczalnych wartości? Zniszczyć zaufanie do ludzi wiary to droga do destrukcji relacji między człowiekiem i Bogiem, między ludźmi wiary, żeby człowiekowi odebrać to przekonanie, że Boże objawienie jest prawdą. Dlatego wciąż potrzebni są Abrahamowie, którzy uwierzą nadziei wbrew nadziei, którzy ochronią światło wiary przed siłami ciemności. Wciąż są potrzebni uczniowie Chrystusa, którzy będą się do Niego przyznawać, choćby ciągnięto ich przed współczesne trony i sądy, przed trybunały mediów, które skazują człowieka bez liczenia się z prawdą. (…) Módlcie się, aby wiara została ochroniona w sercach dzieci i młodzieży, bo o to też toczy się dzisiaj zmaganie, bitwa o młodego człowieka, żeby go pozostawić samego sobie, bez wiary w Boga i człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej podczas II Archidiecezjalnej Pielgrzymki Róż Różańcowych, Bazylika św. Antoniego w Rybniku, 13 X 2013 r.

Comments are closed.