Pasterskie nauczanie

Dar talentu artystycznego

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście do artystów słowami Norwida wyraził przekonanie, że „piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało”. Relacja między dobrem a pięknem – jak pisze Ojciec Święty – skłania do refleksji. Piękno jest w pewnym sensie objawieniem dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Artysta – dramaturg, poeta, aktor – w szczególny sposób przebywa z pięknem, a piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem „talentu artystycznego”. (…) Pragnę przypomnieć dziś z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia Teatru Juliusza Słowackiego, aby wszyscy, którzy dostrzegają w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne, odkrywali zarazem pewną powinność. Drodzy artyści! Nie możecie zmarnować tego talentu rozmieniając go na eksperymenty, które nie mają nic wspólnego ze sztuką. Talent, który w Ewangelii jest pojmowany jak dar Boga dla człowieka, trzeba rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu i całemu społeczeństwu. (…) Oby piękno, które będziecie przekazywać nam i przyszłym pokoleniom, miało moc wzbudzania w nich zachwytu! Niech to piękno wyzwala w nas dobro.

Fragment wystąpienia z okazji 120. rocznicy istnienia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 21 X 2013 r.

Comments are closed.