Pasterskie nauczanie

Świętość zdobywamy współpracując z Bogiem

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Bóg znajduje się nie tylko w centrum nieba. On jest i powinien być w centrum naszego życia na ziemi. On jest fundamentem i korzeniem wszystkiego. Adorowanie przez nas Boga, obecnego w naszym sercu, w naszych sprawach i wydarzeniach, w naszej codzienności, jest najbardziej mądrą postawą, jaką możemy zająć. W ten sposób przygotowujemy się i dorastamy do nieba, które na nas czeka. W ten sposób dorastamy również do świętości. Nie jest ona tylko udziałem nielicznych wybranych. To następna ważna prawda. Księga Apokalipsy odsłania przed nami wizję niezmierzonej rzeszy „opieczętowanych sług Boga”, czyli świętych. Czyli takich samych ludzi, jak my, którzy też na ziemi się trudzili, ale już nas poprzedzili w drodze do wieczności. (…) Świętości nie zdobywamy własnymi siłami. Nie jesteśmy w tym zakresie samodzielni i samowystarczalni. Świętość zdobywamy współpracując z Bogiem, pozwalając Mu, by On w nas i poprzez nas działał. Jesteśmy bowiem Jego dziećmi. To On, przez swego Ducha, który jest Duchem miłości, rozpala w naszych sercach wiarę i miłość.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Wszystkich Świętych,
Cmentarz Rakowicki w Krakowie, 1 XI 2013 r.

Comments are closed.