Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (47)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

O przemijaniu, śmierci i wieczności myślimy gdy umiera ktoś bliski, kiedy słyszymy o nagłej śmierci kogoś, kto był młody. Mijające lata, słabnące siły również skłaniają nas do zastanawiania się nad śmiercią. W listopadzie zazwyczaj więcej, niż w innym czasie, modlimy się za zmarłych. Wspominając tych, którzy odeszli do wieczności, staje przed nami prawda o własnej śmierci, o Bożym sądzie i o powołaniu do życia, które nigdy się nie kończy. Pan Jezus uczy, że przyjdzie na końcu świata, aby sądzić cały świat. W chwili śmierci sądzi każdego człowieka indywidualnie. Wtedy rozstrzygnięta jest nasza wieczność. Nie unikajmy w rodzinie tematu śmierci czy wieczności. Mówmy przy dzieciach o naszych bliskich zmarłych. Niech to będzie okazja do pouczenia dzieci o nieśmiertelności duszy, o zmartwychwstaniu ciał, o niebie i piekle, o cierpiących w czyśćcu, za których trzeba się modlić i ofiarować za nich odpusty, cierpienie i dobre czyny. Rozmawiajmy w rodzinie o Mszy świętej i o Komunii św. ofiarowanej za zmarłych. Naukę o sądzie ostatecznym Pan Jezus łączy z wezwaniem do gotowości na cierpienie znoszone dla Pana Jezusa. „Podniosą na was ręce i będą was prześladować… z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników” (Łk 21,12). Warto zwrócić uwagę na to, że prześladowanie jest okazją do dawania świadectwa o swojej wierze: „Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa” (Łk 21,13). Pan Jezus obiecuje swoją obecność w czasie prześladowań. „Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić” (Łk 21,15). Pan Jezus zapowiada, że wydawać nas będą „nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią” (Łk 21,16). Gdy cierpimy z powodu wiary, pobożności, ze strony naszych bliskich, jest to szczególnie bolesne. Pan Jezus wzywa do ufności: „Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,18–19). „W centrum wiary… jest miłość Boga, Jego… troska o każdą osobę, Jego plan zbawienia” (enc. Lumen fidei, 54).

Propozycja postanowienia

Codziennie będę się modlił za zmarłych i zachęcę rodzinę do tej modlitwy.

Comments are closed.