Tydzień liturgiczny

TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ ZWYKŁY 18–23 XI 2013

Poniedziałek

1 Mch 1,10–15.41–43.54–57.62–64; Łk 18,35–43

Słowo Boże: Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono je ogniem. Królewskie polecenie zabijało tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa. W ludzkie sumienie można wejść drogą przymusu (to cecha każdej dyktatury), można wejść także drogą propagandy rozmywającej prawdę. I to jest współczesna dyktatura czwartej władzy, czyli mediów. Wielokrotnie powtarzane niedorzeczności zniekształcają ludzkie sumienia, a głupota odziewa się w togę nowoczesności. Czy moje sumienie jest zdolne opierać się temu niebezpieczeństwu?

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty

Wtorek

2 Mch 6,18–31; Łk 19,1–10

Słowo Boże: Prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno jeść. Niech udaje tylko… Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu: „Udawanie nie przystoi naszemu wiekowi…”. Czy warto płacić najwyższą cenę za wierność swojemu przekonaniu? Staremu Eleazarowi proponowano udawanie. Mógł stworzyć pozory zachowania zarządzeń władcy i wtedy mógłby cieszyć się spokojnym życiem. Mógł, ale bez wahania wybrał wierność prawemu sumieniu. Obrzydliwością zdało mu się udawanie. Bo spokojnego życia nie zbuduje się na fundamencie złamanego sumienia.

Modlitwa dnia: Boże, Ty uwolniłeś błogosławioną Salomeę, dziewicę, od trosk ziemskiego panowania i wzbudziłeś w niej pragnienie doskonałej miłości, spraw, abyśmy za jej przykładem, służąc tobie w czystości i pokorze serca, osiągnęli wieczną chwałę.

Środa

2 Mch 7,1.20–31; Łk 19,11–28

Słowo Boże: Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Despotycznego władcę pochłania jedno dążenie: złamać – i to do końca złamać najmniejszy sprzeciw. Potężnemu władcy może oprzeć się kobieta-matka. Zniosła widok męczonych synów. Więcej, dodawała im otuchy, by męczeni trwali przy prawie Bożym. I tą drogą pokonała wielkiego króla. Bohaterska matka do końca pozostała duchowym przewodnikiem swoich dzieci.

Modlitwa dnia: Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, prezbitera, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Czwartek

1 Mch 2,15–29; Łk 19,41–44

Słowo Boże: Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem… Głosowanie nigdy nie może być drogą poszukiwania prawdy moralnej. Prawo Boże jest obiektywnie istniejącym porządkiem i tylko ludzka pycha tworzy iluzję, że można samemu ustalać reguły gry zwanej moralnością. Choćby wszyscy wokół przekonywali, że słowo Boga jest „niedzisiejsze”, to wierność sumieniu jest pierwszym nakazem prawego życia, nawet za cenę osamotnienia.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw dzięki Jej wstawiennictwu, abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni.

Piątek

1 Mch 4,36–37.52–59; Łk 19,45–48

Słowo Boże: Juda i jego bracia powiedzieli: „Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić”… A między ludem panowała wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Oczyszczenie świątyni i przywrócenie kultu stało się wielkim świętem. Skończył się bolesny czas bezczeszczenia domu Pańskiego. Co dziś bezcześci dom Boga, czyli Kościół? Pogański styl życia i pogański sposób myślenia ludzi przyznających się do wiary w Chrystusa. Każdy potrzebuje nieustannego oczyszczenia z pogańskich (bezbożnych) zachowań, a to nie dzieje się bez walki.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i dzięki wstawiennictwu świętej Cecylii spełnij nasze prośby.

Sobota

1 Mch 6,1–13; Łk 20,27–40

Słowo Boże: Doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu swej władzy byłem łaskawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie… Dopiero głęboki namysł sprawił, że chory król Antioch wspomniał na swoje zbrodnie. Żyjąc bez zastanowienia, niejednokrotnie oceniamy rzeczywistość fragmentarycznie. Stąd też potrzebny jest czas, by spojrzeć całościowo i uchwycić to, co nie jest widoczne przy pierwszym spojrzeniu. Nie pozbawiajmy się tej szansy głębszego zrozumienia naszych czynów. Szansę tę daje nam zawsze modlitwa.

Modlitwa dnia: Panie, nasz Boże,spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra.

Comments are closed.