Nad Ojczyzną czuwa Bóg

Ojczyzna ma wielkie znaczenie dla człowieka, bo warunkuje godne życie na ziemi. Kościół jest bardzo zrośnięty z polską ziemią. (…) Ojczyznę tworzą ludzie, ale nad Ojczyzną czuwa Bóg. Dlatego  przychodzimy dziękować Panu Bogu za opiekę Opatrzności nad naszą Ojczyzną, nad Kościołem w Polsce i prosić, aby te chmury, których w różnych momentach naszej Ojczyzny i dziejach Kościoła w Polsce nie brakowało, Boska Opatrzność obrócić raczyła w błogosławieństwo, w pomoc. Żeby obudziły się nasze serca, niekiedy leniwe, do większej gorliwości obrony tego co z Boga, tego co piękne, dobre, co służy drugiemu człowiekowi. Teraźniejszość niestety zamiast pamięci historycznej, preferuje obraz Polski wtopionej w nie do końca zdefiniowaną wspólnotę europejską, która zamiast sprawdzonych wartości, opartych na prawie naturalnym i Ewangelii, podsuwa nam różnego rodzaju namiastki wartości, które mają rozwalić to, co było do tej pory gwarancją stabilności i dobrobytu naszej Ojczyzny.

 

Fragment homilii wygłoszonej w Święto Niepodległości Polski,
Przemyśl, 11 XI 2013 r.

 

Comments are closed.