Tydzień liturgiczny

TRZYDZIESTY TRZECI TYDZIEŃ ZWYKŁY 18–23 XI 2013

Dn 1,1–6.8–20; Łk 21,1–4

Słowo Boże: Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedstawiał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Nigdy na ziemi nie zrozumiemy, dlaczego ktoś otrzymał dary wynoszące go ponad przeciętność, a ktoś inny znacznie mniej. Tylko Bóg to wie. Ważne jest, by rozumieć jedno: ten, który otrzymał wiele, niech pamięta, że nie otrzymał dla własnego wywyższenia. Ten, który mniej otrzymał, niech wie, że korzysta również ze zdolności danych innym. Różnymi bowiem drogami przychodzą do nas dary Stwórcy.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętej Katarzynie dałeś swojemu ludowi wzór dziewictwa i niezłomności w męczeństwie, przez jej wstawiennictwo umocnij nas w wierze i stałości i spraw, abyśmy gorliwie pracowali dla jedności Kościoła.

Wtorek

Dn 2,31–45; Łk 21,5–11

Słowo Boże: W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze… Trzeba wciąż przypominać prawdę o Bożym panowaniu. Wiele kiedyś potężnych organizmów państwowych już nie istnieje. A dziś budujemy nowe konstrukcje dotyczące ładu społecznego. Ale czy wolno wszystkim angażującym się w tworzenie nowego porządku zapomnieć o absolutnym władztwie Boga? Wydaje się, że niektórzy z wielkich zapomnieli. Wierzący zapomnieć nie mogą.

Modlitwa dnia: Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci.

Środa

Dn 5,1–6.13–14.16–17.23–28; Łk 21,12–19

Słowo Boże: Uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów ze srebra i złota, z miedzi… Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Baltazar zdobył bogactwo, od jego woli zależał los wielu ludów. A jednak tak widoczna potęga była budowlą wzniesioną na piasku. Dlaczego? Bo twórca jej nie liczył się z prawem Boga. Zlekceważył słowo Najwyższego Króla. Nigdy zlekceważenie Bożego słowa nie przyniesie człowiekowi korzyści. Złudzenie wywołane doraźnymi sukcesami pryśnie prędzej czy później.

Modlitwa dnia: Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci.

Czwartek

Dn 6,12–28; Łk 21,20–28

Słowo Boże: „Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a wobec ciebie nie uczyniłem nic złego”. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Przenikliwy umysł starego proroka wie, że tylko na jednym się nie zawiedzie: na Bogu, na Jego słowie. Bo Bóg jest wybawcą. Ocaleniem. Ile razy każdy z nas był już ocalony przez Boga? Spektakularne ocalenia zdarzają się rzadko. Ale przecież nie brakuje tych ocaleń codziennych, zwyczajnych, gdy dobry Bóg pochyla się nad naszą słabością i prowadzi.

Modlitwa dnia: Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci.

Piątek

Dn 7,2–14; Łk 21,29–33

Słowo Boże: Patrzyłem, aż ustawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Trzeba języka obrazów, bo nie sposób inaczej opisać wspaniałości doznanego widzenia. Widzenie trwa chwilę i mija, ale pozostaje przekonanie o niepojętej wielkości Boga, o Jego wspaniałości i nieprzeniknionej głębi. Wiedza o Bogu dostarczana przez katechizm karmi umysł. Ale to za mało. Wiedza o Bogu winna również karmić nasze serce i prowadzić do zachwytu, podziwu. Do adoracji.

Modlitwa dnia: Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci.

Sobota

Rz 10,9–18; Mt 4,18–22

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Słowo Boże: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mogli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Z chwilą gdy uwierzymy w Chrystusa, przeszłość przestaje się liczyć. Nieważne skąd ktoś przybył, kim był wcześniej, czego dokonał… Znaczenia nabiera związek z Jezusem: wszak kto wezwie Jego imienia, będzie zbawiony. Jedno zatem zadanie przed nami: wzywajmy Jego imienia skutecznie. A to znaczy: nie szukajmy innych punktów oparcia, trwajmy przy Nim wiernie, słuchajmy Jego słowa.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami.

 

Comments are closed.