Pasterskie nauczanie

Chrystus wzywa każdego z nas

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Drodzy bracia i siostry, to właśnie Chrystus, Jezus Chrystus, „ten sam wczoraj, dziś i na wieki”, objawił człowiekowi jego godność! To On jest gwarantem tej godności! To patroni naszej Ojczyzny, św. Wojciech i św. Stanisław, wszczepili w naszą kulturę prawdę o Bogu i o człowieku. Tą Dobrą Nowiną – Ewangelią, żyli nasi przodkowie przez kolejne stulecia, aż po dzień dzisiejszy, nasi bracia i siostry. Powtarzały ją mury kościołów, opactw, szpitali i uniwersytetów. Głosiły ją foliały, rzeźby, obrazy, obwieszczały strofy poezji i dzieła kompozytorów. Na Ewangelii kładziono podwaliny duchowej jedności Europy. Od grobu św. Stanisława powtarzam słowa bł. Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! W imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności i miłości.

Fragment homilii wygłoszonej w Święto Niepodległości Polski, Katedra Wawelska, 11 XI 2013 r.

Comments are closed.