Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem jest wyznanie: „Wierzę w Syna Bożego”. Przeżyliśmy w całym Kościele Rok Wiary. Obecnie w Polsce skupiamy się na Osobie Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W rozważaniach, które od lat przygotowuję na każdą niedzielę, pragnę łączyć słowo Boże, przeznaczone na daną niedzielę, z życiem małżeńskim i rodzinnym. Pomocą będzie nauczanie bł. Jana Pawła II o sakramencie małżeństwa i o rodzinie – Domowym Kościele. Przygotowujemy się do kanonizacji Papieża-Polaka. Jest więc dla nas szczególnym zadaniem przypominać, rozważać, przybliżać sobie nawzajem i wprowadzać w życie nauczanie Błogosławionego naszego Rodaka. Mobilizuje nas do modlitwy i apostolstwa sytuacja małżeństw i rodzin w Polsce oraz w innych krajach. Wielka liczba małżeństw się rozpada, coraz więcej ludzi ochrzczonych mieszka razem bez ślubu kościelnego, dramatycznie spada dzietność, sumienia wierzących są niszczone przez natarczywe propagowanie wzorów, które są nie do pogodzenia nie tylko z objawieniem Bożym, nauczaniem Kościoła, ale i z prawem naturalnym, które przecież od Boga pochodzi. Prorok Izajasz wzywa w I niedzielę Adwentu: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami” (Iz 2,3). Potrzebne jest duchowe przebudzenie, nowy zapał apostolski: „teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13,11). Apostoł Narodów wzywa: „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 13,14). Pan przychodzi i przyjdzie na końcu świata: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,44).

Propozycja postanowienia

Postaram się odnaleźć dokumenty, przemówienia, homilie bł. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. Sam będę czytał i podzielę się tymi treściami z bliźnimi.

Comments are closed.