Imiona Jezusa (24)

Emmanuel

Ks. Edward Staniek

Prorok Izajasz zapowiedział narodziny Mesjasza z dziewicy, sygnalizując przez to, że Jego ojcem nie będzie żaden mężczyzna. Poczęcie Jezusa dokonało się na skutek interwencji Boga, Jego Ojca. „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel” (Iz 7,14). W tej zapowiedzi Izajasz podaje imię Mesjasza, a jest nim Emmanuel, czyli w polskim tłumaczeniu „Bóg z nami”. To imię pomaga żyć ze świadomością obecności Boga i łatwego kontaktu z Nim, na zasadzie komunikacji takiej, jak z innymi ludźmi. Emmanuel jako Człowiek uczestniczy w naszym codziennym życiu. On jest z nami, nawet gdy obok nas nie ma nikogo. On uczestniczy we wszystkich wymiarach naszej codzienności. Można z Nim rozmawiać o wszystkim, co przeżywamy, On to rozumie lepiej od nas. On zawsze chce pomóc w odkryciu sensu tego, czego doświadczamy, nawet jeśli po ludzku sądząc, to jest bezsensowne. Jeśli imię Jezusa, Emmanuel, jest uświadomione przez każdą komórkę naszego ciała i ducha, ono natychmiast leczy z samotności. Kto spotkał się z Jezusem jako Emmanuelem, ten już nie jest samotny. Jeśli boleśnie przeżywa samotność, to znak, że jeszcze się z Nim nie spotkał. On bowiem przez swą obecność wprowadza człowieka w swój świat, a w nim nie ma samotności, w nim każdy żyje dla wszystkich, a wszyscy żyją dla Niego. Taki jest Jezus, Emmanuel, Bóg z nami. Imię Emmanuel pomaga w osobistym spotkaniu z Jezusem, odsłaniając realizm Jego obecności, ale też pomaga w dostrzeżeniu społecznego wymiaru naszej wiary, bo Bóg ze mną może być traktowane egoistycznie – ja i Bóg. Imię Emmanuel, Bóg z nami, objawia Jego obecność w życiu tych, którzy w Niego wierzą. To jest ten sam wymiar, z jakim mamy do czynienia w Modlitwie Pańskiej. W niej też jest wymiar społeczny. Nie mówimy „Ojcze mój”, ale „Ojcze nasz”. Ewangelicznie rozumiana modlitwa odsłania tajemnicę spotkania z Bogiem w Jego środowisku. W niej zawsze jest obecny Jezus, Emmanuel, Bóg z nami. Emmanuel jest z nami obecny we wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, kultury, polityki. Świadomość Jego obecności we wszystkim wypełnia ucznia Jezusa pokojem, bo Jezus jest Panem każdej sytuacji. Zgadza się na czynienie zła przez wielu ludzi, dlatego że On potrafi nawet to zło, przez dotknięcie miłosierdziem, wykorzystać dla zbawienia milionów. Bóg jako Stwórca jest obecny wszędzie, nawet na dnie piekła. Objawienie jednak Jego miłości ma miejsce tam, gdzie dochodzi do osobistego spotkania z Nim. Spotkanie z Jezusem jest równocześnie spotkaniem z najwspanialszym Człowiekiem, jaki mieszkał na ziemi, a obecnie mieszka w niebie – i spotkaniem z Bogiem, bo On jest Synem Boga. Ono też umożliwia spotkanie w gronie ludzi tworzących środowisko żyjące i działające z Nim. Tym środowiskiem jest Chrystusowy Kościół.

Comments are closed.