Trudne dziedzictwo podzielonego chrześcijaństwa

Ks. bp Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Nie ustawajmy w modlitwie o dar jedności. To właśnie pragnienie głoszenia innym Chrystusa i niesienia światu Jego orędzia pojednania uświadamia, jak wielkim paradoksem jest podział chrześcijan. Jak bowiem niewierzący będą mogli przyjąć orędzie Ewangelii, skoro sami chrześcijanie, choć wszyscy powołują się na tego samego Chrystusa, są między sobą podzieleni? (…) Powinniśmy przemawiać jednym głosem i dawać świadectwo, że uwierzyliśmy największej Miłości, że Ona odmieniła nasze życie. (…) Uprzedzania i niechęci wzajemne osłabiają ewangelizację współczesnego świata. Nie możemy godzić się z trudnym dziedzictwem podzielonego chrześcijaństwa, przejętym od poprzednich pokoleń uczniów Chrystusa, którzy nie poradzili sobie z wielkością daru jednego Kościoła, jednej wspólnoty i jednej wiary. Upragniona jedność wymaga pokory wewnętrznego nawrócenia, gotowości przebaczenia i pojednania, i odważnego poszukiwania prawdy. Niejednokrotnie wydaje się, że to przekracza nasze siły i możliwości. Tym bardziej potrzebna jest modlitwa, by Pan oświecił umysły i wzbudził w nas święte pragnienie zjednoczenia wszystkich nurtów chrześcijaństwa.

Fragment przemówienia wygłoszonego podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim Zbawiciela, w ramach trwającego Ekumenicznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan na Śląsku, 20 I 2013 r.

Comments are closed.