Wierny Chrystusowi i Polsce

Odszedł senior Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp

Fot. Ł. Korzeniowski

„Żegnamy człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla dobra Kościoła w Polsce. Był żarliwym kapłanem, gorliwym biskupem i roztropnym Prymasem Polski. Przez posługę słowa i sakramentów niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa” – powiedział Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk o zmarłym ks. kard. Józefie Glempie.

Zmarł po długiej chorobie, w wieku 83 lat. Jeszcze kilka godzin przed śmiercią – podczas pogrzebu śp. Jadwigi Kaczyńskiej – ks. kard. Kazimierz Nycz poinformował o pogorszaniu się stanu jego zdrowia i prosił o modlitwę: „Wołajmy Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki Jezusa miej miłosierdzie nad Księdzem Kardynałem Józefem”. „Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla dobra Kościoła w Polsce. Był żarliwym kapłanem, gorliwym biskupem i roztropnym Prymasem Polski” – powiedział Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk. Ks. kard. Józef Glemp był wielkim patriotą i obrońcą życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Stał na straży  porządku moralnego opartego na Ewangelii i nauce Kościoła katolickiego. Wielokrotnie i w każdej sytuacji przyjmował oraz wspierał obrońców życia – jego zdecydowanej postawie naród polski zawdzięcza fakt, iż Polska, jako pierwsze państwo świata, w warunkach demokracji, odrzuciła 7 stycznia 1993 roku haniebną ustawę dopuszczającą zabijanie poczętych dzieci, narzuconą nam w czasach stalinowskich, 27 kwietnia 1956 roku. Był przyjacielem TRK „Źródło”, błogosławił mu, wielokrotnie spotykał się z redaktorami tygodnika. Ksiądz kardynał Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 roku w Inowrocławiu. Kształcił się w Prymasowskim Wyższym Seminarium  Duchownym w Gnieźnie oraz  Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 roku w Gnieźnie.W latach 1967–1979 był osobistym sekretarzem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 21 kwietnia 1979 roku został wyświęcony na biskupa warmińskiego. Po śmierci Prymasa Polski ks. kard. Wyszyńskiego mianowany arcybiskupem Metropolitą Warszawsko-Gnieźnieńskim (7 lipca 1981 r.), a dwa miesiące później, 12 września, Prymasem Polski. W lutym 1983 r. ks. abp Józef Glemp otrzymał kapelusz kardynalski. Na szlaku Prymasów Hlonda i Wyszyńskiego W PRL przez 15 lat Służba Bezpieczeństwa próbowała skłonić ks. Glempa, aby został ich tajnym współpracownikiem. W tym celu stosowała podsłuchy, inwigilację, wezwania na rozmowy, podejmowała próby skompromitowania na tle obyczajowym. Pomimo tych szykan nie ugiął się i działania SB okazały się całkowicie nieskuteczne. 18 grudnia 2009 r. ukończył 80 lat. Tego samego dnia, zgodnie z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, zakończył 28-letnią posługę jako urzędujący Prymas Polski. Prymas Glemp posiadał godność Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego oraz Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jest doktorem honoris causa 10 wyższych u czelni w kraju i za granicą, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, University of Santo Tomas w Manili. Wierzymy, że teraz, gdy już przeszedł do wiecznego życia i dzięki zbawczemu dziełu odkupienia Jezusa Chrystusa ogląda Boga, Stworzyciela świata, będzie wspomagał nas w walce  o doprowadzenie do całkowitej  ochrony prawnej każdego poczętego życia człowieka, bez żadnych haniebnych wyjątków. Wdzięczni za postawę i  świadectwo wiary modlimy się: Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen Redakcja TRK „Źródło”

Comments are closed.