Przybliżyć prawdę o nieskończoności Boga

Zachęcam do przemierzania drogi adwentowej wraz z Maryją, św. Józefem i Janem Chrzcicielem, którzy są wielką pomocą w otwarciu serca na tajemnicę przyjścia Pana Jezusa. Adwent to czas radosnego, pełnego nadziei oczekiwania. Jesteśmy ciągle wszyscy w „poszerzonym Adwencie”, który poprzedza powtórne przyjście Jezusa. Kiedyś Chrystus zmartwychwstały przyjdzie i my zmartwychwstaniemy, i pójdziemy w ramiona Ojca, jeśli przyjęliśmy Jego przesłanie, jeśli nie zlekceważyliśmy Boga, miłości Bożej. Bóg stał się człowiekiem, żeby w ludzki sposób przybliżyć prawdę o nieskończoności Boga, Jego miłości, pięknie życia według Jego wskazań i pięknie życia po śmierci. To przyjęcie oferty ze strony Pana Boga i dowód na rzeczywiste przejęcie się tym darem. Uwierzyliśmy – to znaczy zaczynamy żyć tak jak uwierzyliśmy. Życzę wszystkim braciom i siostrom w chrzcie świętym łaski do takiego przyjęcia czasu Adwentu i przeżywania wiary. Życzę, aby tegoroczny Adwent dobrze przygotował nas wszystkich na tę wielką Tajemnicę przyjścia Boga na świat.

Fragment wypowiedzi dla serwisu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 1 XII 2013 r.

Comments are closed.