Numer 51 / 2013


„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (…) Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iż 9,5).

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego w Nowym 2014 Roku naszym drogim Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom

życzy  Redakcja TRK “Źródło”


Comments are closed.