Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Syn Boży stał się człowiekiem, bo „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg wybrał Maryję, Dziewicę z Nazaretu, aby była Matką Wcielonego Słowa. Maryja w sposób wolny przyjęła powołanie, jakim obdarzył Ją Bóg. Wiele razy rozważamy Ewangelię o Zwiastowaniu. W tym wydarzeniu każdy człowiek może odnaleźć i wciąż odnajdywać swoje powołanie. W Zwiastowaniu odkrywają powołanie małżeńskie i rodzicielskie ci, których Bóg postawił na takiej drodze i którzy świadomie złożyli przysięgę miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Są dni, wydarzenia, okoliczności, które pomagają odbudować więź małżeńską i rodzinną, załagodzić spory, zaleczyć rany, przebaczyć wzajemne winy, odnaleźć to, co łączy, wrócić do pierwszej miłości. Takimi dniami, łaską Bożą dla każdego małżeństwa i rodziny, są święta Bożego Narodzenia. Co trzeba uczynić, aby tę szansę wykorzystać? Sama atmosfera tych Świąt sprzyja umocnieniu więzi ludzkich, rodzinnych, religijnych. Bardzo ważne jest, by wierzący głęboko, w sposób duchowy przeżyli Narodzenie Syna Bożego, tajemnicę Emmanuela, czyli „Boga z nami”. Pomaga w tym spowiedź adwentowa, niektórym – gdy to jest możliwe – rekolekcje, wyciszenie wewnętrzne, naśladowanie Maryi w słuchaniu Boga, który przychodzi i do nas mówi. Jeśli sam przeżywam z wiarą, modlitewnie, Narodzenie Pana Jezusa, pomagam też bliskim w rodzinie, by nie pogubili się w tym, co zewnętrzne. Czytanie Pisma Świętego w czasie wieczerzy, modlitwa wspólna, śpiewanie kolęd, życzenia połączone z przeproszeniem i przebaczeniem, udział we Mszy św. z Komunią świętą – to warunki i owoce dobrego przeżycia Świąt. „Bóg stworzy! człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości… Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie… Miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej… Objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe sposoby urzeczywistnienia powołania osoby ludzkiej… do miłości: małżeństwo i dziewictwo” (bł. Jan Paweł II, familiaris consortio, 11-12).

Propozycja postanowienia

Zastanowię się, w jaki sposób mogę pomóc swoim bliskim w pobożnym i owocnym przeżywaniu Świąt.

Comments are closed.