Tydzień liturgiczny

CZWARTY TYDZIEŃ ADWENTU 23-24 XII 2013

Poniedziałek

Ml 3,1-4; 4,5-6; Łk 1,57-66

Słowo Boże: Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli dać mu imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego powiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Aby być posłuszną Bogu, Elżbieta musiała sprzeciwić się rodzinnemu zwyczajowi i nadać synowi niespotykane w swoim rodzie imię. Bywa, że Bóg wzywa, by przekraczać tradycję, sięgając po nowe rozwiązania. Podobnie trudne wymaganie staje nieraz przed nami. Trzeba bardzo wyraźnie wypowiedzieć swój sprzeciw wobec utartych dróg, wobec przyzwyczajeń i nawyków, by owocnie służyć Bogu.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, będziemy wkrótce obchodzili święto Narodzenia Twojego Syna, dlatego Cię prosimy: niech nam, niegodnym sługom Twoim, okaże miłosierdzie Słowo, które przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami.

Wtorek

2 Sm 7,l-5.8b-12.14a-16; Łk 1,67-79

Słowo Boże: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół. Grzech znacznie zniszczył tkankę ludzkiego sumienia. Wówczas, Bóg uniżył samego siebie, bo przysiągł człowiekowi, że spełni swą obietnicę i zawarł nowe przymierze. Nie musiał tego robić, ale chciał przekonać człowieka, że traktuje go niezwykle serio i dlatego raz jeszcze wszedł w układ z człowiekiem, za cenę krzyżowej ofiary. Wiernemu Bogu należy się tysiąckrotne uwielbienie.

Modlitwa dnia: Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj, aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej dobroci.

Środa

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza o świcie: Iz 62,11-12;
Tt 3,4-7; Łk 2,15-20

Słowo Boże: Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. O szczęśliwi Józefie i Maryjo, zabrakło dla was miejsca w betlejemskiej gospodzie. Zabrakło zrozumienia. Zabrakło przyjaznych serc i prostej międzyludzkiej solidarności. Lecz wasze serca pozostały szczęśliwe. Bo oczy wasze ujrzały zbawienie wszystkich ludów – Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. Pokażcie nam, jak dziś mimo niewygód cieszyć się obecnością Zbawiciela.

Modlitwa dnia: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi.

Czwartek

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA

Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22

Słowo Boże: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Różne są przyczyny złego taktowania uczniów Chrystusa i nie zawsze doznawane przeciwności czy nawet prześladowania będą zasługą. Tak bowiem jest tylko wtedy, gdy cierpimy z powodu Chrystusa. A przecież bywa, że cierpimy wskutek własnego grzechu czy też grzechu współbraci. By dobrze reagować, trzeba wnikliwie rozeznawać przyczynę doznawanych sprzeciwów.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców, daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować nieprzyjaciół.

Piątek

ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA
1 J 1,1-4; J 20,2-8

Słowo Boże: Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu… Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza i ujrzał leżące płótna… Ujrzał i uwierzył. Jan uwierzył w Jezusa od pierwszego z Nim spotkania nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Wierzył jeszcze mocniej, gdy ujrzał przemienionego Jezusa na Górze Tabor. Wierzył i w Wieczerniku, gdy z Mistrzem spożywał paschalną wieczerzę. Ale prawdziwie głęboka wiara zrodziła się dopiero w pustym grobie Zbawiciela. To była droga Jana ku dojrzałości. A jaka jest moja droga ku wierze dojrzałej?

Modlitwa dnia: Boże, Ty nam objawiłeś tajemnicę Twojego Słowa przez Jana Apostoła, oświeć nasze umysły, abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił.

Sobota

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW
1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

Słowo Boże: Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Król uruchamia cały aparat władzy przeciwko małemu Dziecięciu. Z lęku o siebie człowiek staje się zdolny do największych podłości. A przecież lęk 0 siebie to nic innego, jak brak wiary i zaufania w opatrzność Stwórcy. Wierząc,jesteśmy pewni Jego zatroskania o nas. Pozbawieni wiary, szamoczemy się lękliwi w okowach prawdziwych i wyimaginowanych niebezpieczeństw.

Modlitwa dnia: Boże, nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci Młodziankowie, męczennicy, obwieścili Twoją chwałę nic słowami, lecz, śmiercią, spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami.

Comments are closed.