Z nauczania Ojca Świętego

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka przed statuą Matki Bożej Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie, 8 grudnia br.

Panno Święta i Niepokalana,
z ufnością i miłością
zwracamy się ku Tobie, która jesteś chlubą naszego ludu,
i troskliwą opiekunką naszego miasta.
Cala jesteś piękna o Maryjo!
nie ma w Tobie zmazy grzechu.
Wzbudź w nas wszystkich na nowo pragnienie świętości:
niech w naszym stówie jaśnieje blask prawdy,
niech w naszych dziełach rozbrzmiewa śpiew miłosierdzia,
niech w naszym ciele i. sercach mieszkają czystość i niewinność,
niech w naszym życiu uobecnia się całe piękno Ewangelii.
Cala jesteś piękna o Maryjo!
W Tobie Słowo Boże stało się ciałem.
Pomóż nam trwać na uważnym słuchaniu głosu Pana:
niech krzyk ubogich nigdy nie zostawia nas obojętnymi,
niech cierpienie chorych i potrzebujących nie zastaje nas roztargnionymi,
niech nas porusza samotność starców i słabość dzieci,
niech każde ludzkie życie będzie przez nas wszystkich zawsze
miłowane i czczone.
Cała jesteś piękna o Maryjo!
W Tobie jest pełnia radości błogosławionego życia z Bogiem.
Spraw, abyśmy nie zatracili sensu naszej ziemskiej podróży:
niech delikatne światło wiary oświeca nasze dni,
niech pocieszająca siła nadziei kieruje naszymi krokami,
niech zaraźliwe ciepło miłości ożywia nasze serca,
niech oczy nas wszystkich będą utkwione mocno w Bogu, gdzie jest
nasza prawdziwa radość.
Cała jesteś piękna o Maryjo!
Wysłuchaj naszej modlitwy, naszego błagania:
niech w nas będzie miłosierna miłość Boga w Jezusie,
niech to boskie piękno ocali nas, nasze miasto i cały świat.
Amen.

Comments are closed.