Symbolika herbu

W służbie obfitego Odkupienia

HERB REDEMPTORYSTÓW z hasłem: COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO / OBFITE U NIEGO ODKUPIENIE /

Słowa „Obfite u Niego Odkupienie” (Ps 130,7) stały się nie tylko pięknym zawołaniem, które znalazło się w herbie zgromadzenia redemptorystów, ale równie istotną treścią

Herb Zgromadzenia oraz współczesny rysunek

posłannictwa założyciela zgromadzenia, św. Alfonsa Marii de Liguori, szczególną treścią jego życia. Przeżywał on misterium Odkupienia głęboko w sercu i niósł jego przesłanie swoim duchowym synom oraz przekazywał poprzez apostolską działalność misyjną możliwie najszerszym kręgom ludzi. Herb wraz z zawołaniem przemawia niezwykłym bogactwem znaczeń i złożoną, ewangeliczną symboliką. Wyraża istotę duchowości i posłannictwa Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Żyje bowiem Chrystusowym Odkupieniem, dokonanym przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie – i niesie to Odkupienie ludziom przez pracę apostolską. Udział Matki Bożej w dziele Odkupienia i w działalności zgromadzenia redemptorystów wyraża Jej Imię, umieszczone obok Krzyża. Poprzez kolejne okresy dziejów zgromadzenia, godło przechodziło swoistą „mutację”, zależną od upodobań i mody danej epoki. Jednocześnie miało zawsze elementy niezmienne. Do nich należą: Krzyż na trzech wzgórzach, inicjały imion Pana Jezusa – JS i Maryi Panny – MA oraz Arma Christi – narzędzia Męki Pańskiej ułożone w kształt litery „V”: włócznia i gąbka na palu. Z kolei elementy zmienne różniły się kształtem, miejscem umieszczenia, itd. Są to: korona, Oko Opatrzności, a także wstęga (lub jej brak) z napisem zawołania w otoku lub u podstawy, a także, nie zawsze wokół tarczy herbowej ułożone ozdobne gałązki (palmy, oliwki, lauru, itp.). Główne elementy godła redemptorystowskiego, nawiązują do niezwykłego zjawiska, jakie miało miejsce w kościele w Scala w 1732. Uczestniczący w nabożeństwach wierni widzieli niejednokrotnie w wystawionej Hostii elementy krzyża, narzędzia Męki Pańskiej. Pierwsze zarysy godła pochodzą z roku 1738 z Scala (Casa Anastasio).

Propozycja godła redemptorystów w polskiej realizacji, uwzględniająca pierwsze placówki: Mościska (1883) i Tuchów (1893)

Comments are closed.