Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus powiedział do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10). Zadaniem Apostołów, wybranych i posłanych, jest „łowienie” ludzi, czyli wydobywanie z ciemności grzechu i przyprowadzanie do Pana Jezusa. Jest to zadanie trudne, dlatego Zbawiciel powiedział Szymonowi: „Nie bój się”. Jest to nie tylko zachęta, ale obietnica: „będę z tobą, aby cię wspierać”. To wezwanie i obietnica odnosi się nie tylko do powołania Apostołów, ale także do powołania małżeńskiego i rodzinnego. To powołanie łączy się z „łowieniem” dla Chrystusa. Małżonkowie są wezwani, by dzielić się wiarą i brać odpowiedzialność za swoje zbawienie. Jako rodzice są powołani, by rozwijać wiarę w sercach dzieci i wprowadzać je w życie Kościoła. Wielu małżonków przeżywa lęk przed zadaniami, jakie stawia przed nimi Chrystus. Niektórzy młodzi z lęku nie zawierają małżeństwa. Pan Jezus daje pomoc, światło i męstwo: „Nie bój się”. Pan Jezus powiedział do Szymona: „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). Te słowa możemy rozumieć w znaczeniu duchowym. Możemy wtedy wypełniać swoje powołanie, gdy będziemy „wypływać na głębię”, czyli gdy będziemy się troszczyć o to, by nasza wiara nie była powierzchowna. „Wypłynąć na głębię” znaczy: pogłębiać ducha modlitwy, rozszerzać wiedzę religijną, troszczyć się o osobisty kontakt z Bogiem. Św. Paweł pisze: „Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna” (1 Kor 15,10). Łaską Bożą jest to, że ktoś został kapłanem. Ale też łaską jest to, że ktoś jest mężem, żoną, ojcem, matką.  Łaska domaga się od człowieka odpowiedzi, wysiłku poświęcenia, by „łaska Jego nie okazała się daremna”. Izajasz na propozycję Boga: „Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?” – odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). Przyjęcie Bożych wezwań, które codziennie wymagają naszej odpowiedzi, łączy się z pokorą: z ufnością pokładaną w Bogu i świadomością własnej  słabości: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). „Chrystus… zwołuje Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy” (Porta fidei, 7).

Propozycja postanowienia

Co w moim życiu i w naszej rodzinie trzeba zmienić, przyjmując teraz słowa Pana Jezusa: „Wypłyń na głębię”?

Comments are closed.