Gest miłości do Kościoła

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI METROPOLITA POZNAŃSKI, WICEPRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Sama możliwość abdykacji papieża nie jest niczym nowym, została bowiem wprowadzona przez Celestyna V już siedem wieków temu. Jest też ona przewidziana w konstytucjach apostolskich Jana Pawła II „Pastor Bonus” i „Universi Dominici Gregis”. Pontyfikat Jana Pawła II zwraca natomiast uwagę na to, że ojciec powinien pozostawać przy swojej rodzinie do śmierci. Tutaj Ojciec Święty postanowił inaczej. Jako jeden z najświatlejszych w tej chwili ludzi na świecie, rozważył swoją kondycję fizyczną i doszedł do wniosku, że szybkie zmiany na świecie domagają się człowieka o silniejszej kondycji fizycznej i psychicznej, i podjął taką decyzję. Papież rozeznając swoje możliwości sterowania Łodzią Piotrową, podjął tę decyzję suwerennie i w całej swojej wolności. (…) My ją przyjmujemy jako gest wielkiej miłości do Kościoła. Podejmuje ją człowiek, który kocha Kościół i dla dobra Kościoła postanowił ustąpić. Benedyktowi XVI należy się za to wdzięczność Kościoła i szczególna modlitwa, oprócz naszej modlitwy za nowego papieża. Ta papieska decyzja wskazuje także na trud, jakiego wymaga piastowanie urzędu papieskiego oraz na trudności obecnego czasu. Papieskie encykliki, katechezy i podróże stanowią dzieło wielkiego umysłu, a pontyfikat Benedykta XVI, wybitnego teologa, to pontyfikat wielkich myśli.

11 II 2013 r.

Comments are closed.