Z nauczania Ojca Świętego

Odwaga, ufność i gorliwość w głoszeniu Ewangelii

Fragmenty rozważania Ojca Świętego Benedykta XVI,
wygłoszonego przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie, 10 lutego br.

Fot. ks. R. Walczak

Drodzy bracia i siostry!
W dzisiejszej liturgii Ewangelia według Łukasza przedstawia historię powołania pierwszych uczniów (…). Dzisiejszy tekst pobudza do refleksji o powołaniu do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jest ono dziełem Boga. Człowiek nie jest twórcą swojego powołania, ale odpowiada na Bożą propozycję. Ludzka zaś słabość nie powinna budzić obaw, jeśli Bóg wzywa. Trzeba ufać w Jego moc, która działa właśnie w naszej słabości, należy ufać coraz bardziej w moc Jego miłosierdzia, która przemienia i odnawia. Drodzy bracia i siostry, niech to Słowo Boże ożywi także w nas i w naszych wspólnotach chrześcijańskich odwagę, ufność i gorliwość w głoszeniu i dawaniu świadectwa Ewangelii. Niepowodzenia i trudności niech nas nie zniechęcają: my mamy zarzucać sieci z wiarą, Pan dokonuje reszty. Ufajmy także we wstawiennictwo Maryi Panny, Królowej Apostołów. Na wezwanie Pana, doskonale świadoma swojej małości, odpowiedziała Ona z całkowitym zawierzeniem: „Oto ja”. Z Jej matczyną pomocą odnówmy naszą gotowość do podążania za Jezusem, Mistrzem i Panem.

Comments are closed.