Nadajmy światu smak

Ks. Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Pytanie: Czego Bóg od nas oczekuje? stanowiło myśl przewodnią tegorocznych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jako ochrzczeni w imię Trójjedynego Boga, powinniśmy chodzić drogami sprawiedliwości i pokoju, angażować się w sprawy Królestwa Bożego do tego stopnia, by stawać się solą dla ziemi i światłością świata. Hasło trwającego roku duszpasterskiego w Polsce brzmi „Być solą ziemi”. Według Ojców Kościoła chrześcijanie są magazynem ewangelicznej soli. Pracują oni w otaczającym ich świecie, w określonych warunkach historycznych i kulturowych, a równocześnie są za ten świat, za jego mieszkańców i ich zbawienie, odpowiedzialni przed Bogiem. (…) Dzieląc się wiarą, umacniają odpornościowe mechanizmy w całej ludzkiej rodzinie, wprowadzając do niej wartości religijno-moralne, takie jak: miłość i przebaczenie, szacunek dla człowieka i troskę o każde życie, zabieganie o rodzinę, o małżeństwo, które z woli Chrystusa jest sakramentem – drogą realizowania powołania oraz uświęcenia kobiety i mężczyzny w nierozerwalnym związku. (…) Powołaniem chrześcijan jest nadawanie smaku światu poprzez głoszenie pełnej prawdy o Bogu i o człowieku i w tym stwierdzeniu odkrywamy nasze społeczne zadanie. (…) Nie chcemy dzielić losu ochrzczonych, którzy porzucają Chrystusa, którzy nie chcą już być Jego solą – znaleźli bowiem mniej wymagający styl życia i bezkrytycznie go praktykują.

Fragment Listu pasterskiego na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 17 II 2013 r.

Comments are closed.