Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Księdze Wyjścia czytamy, że Mojżesz pasł owce w okolicach góry Horeb. Tam usłyszał Boże wezwanie: „Mojżeszu, Mojżeszu” (Wj 3,4–14). Odpowiedział: „Oto jestem”. Bóg objawił się w gorejącym krzaku i powiedział, jakie jest Jego imię, czyli – kim jest, jaka jest Jego istota: „Ja Jestem, Który Jestem”. Wspomnienie tego objawienia Bożego i tego spotkania Mojżesza z Bogiem, pomaga każdemu z nas i pomaga też rodzinom z wdzięcznością stawać przed Bogiem. Bóg, który jest, stworzył nas i podtrzymuje nas w istnieniu. Pamięć o Bogu wiecznym i wszechmocnym oraz pamięć o naszym przemijaniu uczy nas pokory. Bóg nas wzywa po imieniu, czyli w sposób jedyny i niepowtarzalny. Daje nam zadania do spełnienia, ale nie zostawia nas samymi. Udziela nam światła i mocy. Małżonkom i rodzicom daje łaskę Sakramentu Małżeństwa. Pan Jezus opowiedział przypowieść  o drzewie figowym, które nie przynosiło owocu. Jesteśmy takim drzewem, do którego przychodzi Chrystus, szukając owocu. Gdy nie znajduje, daje znów szansę nawrócenia. Całe życie zmagamy się z własną słabością i z grzechem bliźnich. Szczególnie w rodzinie znoszenie wad drugiego człowieka jest trudne. Egoizm, pycha, lenistwo, brak opanowania, złośliwość, upartość, pijaństwo – są nieraz ciężarem ponad siły. Pan Jezus ostrzega: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3). Nawrócenie jest ratunkiem, brak nawrócenia prowadzi do zguby, nieraz do rozpadu małżeństwa i rodziny. Warunkiem otrzymania przebaczenia Bożego i warunkiem rozpoczęcia nowego, lepszego życia, jest pokorne uznanie swojej słabości i swojej winy. Póki nie przyznamy się: „moja wina”, „Boże przebacz, Boże pomóż”, a także: „przebaczcie mi”, nie jest możliwy nowy początek. Św. Paweł pisze: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10,12). „Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy” (Benedykt XVI, Porta fidei, 10).

Comments are closed.