Człowiek instytucja

Rodzinny matecznik

Jan Matejko. Fotografia archiwalna z atelier Juliusza Miena, ok. 1882 (Collection Mien). Archiwum DJM

Matejko był związany z Krakowem przez całe życie. Kochał ten historyczny, bogaty w tradycje i zabytki gród królewski. Jego charakterystyczna sylwetka należała do najpopularniejszych w mieście. Żaden artysta w Polsce nie zdobył sławy równej jemu. Jednak nawet wówczas, gdy stał się uznanym autorytetem, dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych i honorowym obywatelem miasta, nigdy nie był wyniosły, ani też niedostępny. Drogę d o światowej sławy otworzył malarzowi złoty medal, przyznany mu w 1865 r. na Salonie w Paryżu za obraz Kazanie Skargi (1864). Kolejne złoto zdobył nad Sekwaną w 1867 r. za obraz Rejtan na sejmie warszawskim (Rejtan – Upadek Polski). Był członkiem wielu prestiżowych towarzystw i akademii, instytucji naukowych. Rodacy w dowód uznania – jakiego nie otrzymał żaden inny z polskich twórców – przekazali mu podczas ogólnopolskich uroczystości ku czci malarza berło „panowania w sztuce” (1878).

Comments are closed.