Kolekcjoner

Projekcja filmowa z pokazem kadru-detalu z obrazu Hołd pruski, na ścianie domowej pracowni, zaaranżowanej wg projektu Janusza i Pawła Wałków, Kraków 2009

Z bogatego Matejkowskiego zbioru, sukcesywnie udostępnia się w D JM na wystawach czasowych powiązane tematycznie obiekty muzealne. Po inaugurującej jubileusz wystawie Strojów i kostiumów z kolekcji Jana Matejki (25 X 2012 – 17 II 2013), na obecnie prezentowanej, czynnej do 15 września br. – pokazane zostały kolejne cenne pamiątki, ważne duchowo dla Polaków. Związane są głównie z historią Polski, a także kulturą Bliskiego Wschodu i Rosji. Niektóre z nich to obiekty o unikatowej randze. Wyjątkową atrakcją jest m.in. królewska korona grobowa, według tradycji należąca do Zygmunta I Starego (1467–1548). Jan Matejko otrzymał ją do swoich zbiorów od anonimowego ofiarodawcy w 1874 r. „Dostojny dar monarszy” świadczy

Okładka folderu promującego nową aranżację w DJM z przestylizowaną sylwetką Matejkowskiego Stańczyka, Kraków 2009

o wielkim zaufaniu publicznym, jakim cieszył się krakowski artysta-kolekcjoner, zbieracz historycznych „staroci”. Sam Matejko uważał anonimowy dar za autentyk i skorzystał z cennego rekwizytu malując, wielokrotnie już przywoływany, Hołd pruski (1882). Przez 50 lat to wyjątkowe regalium było przechowywane jako depozyt w Skarbcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Po konserwacji w pracowniach konserwacji tkanin oraz metalu i broni MNK, ta cenna, narodowa pamiątka została przekazana w Roku Matejkowskim do muzealiów DJM. W DJM kolejna wystawa, zaplanowana na jesień, będzie związana z kręgiem „Uczniów i uczennic Jana Matejki” (3 X 2013 – 15 II 2014). Warto nadmienić, że rokrocznie, już od 15 lat, w muzealnych wnętrzach kamienicy Matejkowskiej odbywają się dla wszystkich zainteresowanych epoką, osobą i dziełami artysty, spotkania połączone

Pozłacana, srebrna korona grobowa „na ostatnią drogę”, ok. 1548

z wykładami pod wspólnym tytułem – „ Czwartki u Matejków”. Zaproponowany i interesująco promowany przez obecnego kustosza, Kierownika Oddziału DJM, Martę Kłak-Ambrożkiewicz nowy cykl „Muzykowanie u Matejków”, ma na celu wskrzeszenie tradycji XIX-wiecznego muzykowania domowego, nieobcego mieszkańcom floriańskiej kamienicy z uwagi na zachowaną kolekcję nut. W kręgu wybranych wydarzeń w ramach obchodów Roku Matejkowskiego, warto wspomnieć także III „Weekend z

sygnowany inicjałami JM szkic rysunkowy do Hołdu pruskiego. Na głowie monarchy regalium wzorowane na historycznym rekwizycie, ok. 1880. Arch. DJM

Matejką” w D JM. W dniach 22 i 23 czerwca br. został on powiązany z akcją „Życzeń dla Matejki” z okazji 175. rocznicy urodzin i imieninami malarza. Oprowadzanie tematyczne, połączone ze zwiedzaniem ekspozycji czasowej i stałej w cyklu warsztatów edukacyjnych, adresowane było zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Już uprzednio proponowana „Kolekcja wspomnień” z okazji 10. Nocy Muzeów w Krakowie (17/18 maja br.) pod hasłem: „Kolekcja. Podziel się swoją pasją!”, przybliżała osobiste pamiątki i anegdoty rodzinne z życia Matejków. Związek Matejki ze starożytnościami krakowskimi, a zwłaszcza Kościołem Mariackim, gdzie odbyły się uroczystości pogrzebowe malarza, prezentujemy na str. 28 i 29 wersji papierowej tygodnika.

oryginalna paleta Mistrza z pędzlami i instrumenty z kolekcji ojca malarza – muzyka i nauczyciela muzyki. Fot. Mariusz Wilk

 

 

 

 

 

 

 

Wystrój domowej pracowni malarskiej artysty ze sztalugami, przyborami malarskimi, historycznymi siedziskami, itd. Fragment dawnej ekspozycji muzealnej przed aranżacją , Fot. Mariusz Wilk

Comments are closed.