Dziecko jest największym darem Boga dla rodziny

Ks. Bp Antoni Długosz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

Dzieci, będąc skarbem od Pana Boga, winny wychowywać się w obecności obojga rodziców:
ojca i matki. Powołaniem rodziców jest takie wychowanie dziecka, aby w przyszłości, zakładając własną rodzinę, mogło ono przekazać swoim dzieciom to wszystko, co otrzymało wcześniej od nich. Nikt nie może odebrać rodzicom prawa formacji dziecka do pewnego wieku, przynajmniej do wieku dojrzewania, ponieważ później dzieci za swój rozwój biorą odpowiedzialność same. Ojciec i matka muszą pamiętać o tym, że dziecko będąc darem jest przede wszystkim wielkim zadaniem dla rodziców. To na nich spoczywa obowiązek nie tylko troszczenia się o dobra materialne, egzystencję dziecka, ale przede wszystkim o pogłębianie jego życia duchowego i intelektualnego. Rodzice mają, jako nauczyciele i wychowawcy, towarzyszyć dziecku. To jest szalenie ważne. (…) Szczególnie dzisiaj, kiedy Polska wymiera, kiedy jest więcej zgonów niż urodzin, trzeba aby społeczeństwo na pierwszym miejscu troszczyło się o rodzinę; by rodzice mieli odpowiednie wynagrodzenia, a świadczenia na dzieci były o wiele większe. Jeżeli władza państwowa troszczy się o rodziny i o dzieci, to jest szansa na to, że Polska stanie się silnym państwem, z którym sąsiednie narody będą się liczyły. (…).

Fragment rozważań zamieszczonych na stronie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, 26 XII 2013 r.

Comments are closed.