Pasterskie nauczanie

Wszystkich przyprowadzić do Jezusa

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Jezus wkroczył w mroczne dzieje świata i człowieka jako światłość. To Jego pierwszy i wymowny symbol. (…) Jezus wkroczył również w dzieje świata jako życie, bo to On ostatecznie wyprowadził człowieka z krainy śmierci, odnosząc nad nią radykalne i ostateczne zwycięstwo. On sam powiedział o sobie i o wszystkich, do których został posłany, a więc o nas samych: „Ja przyszedłem po to, aby mieli życie, i mieli je w obfitości” (…). Św. Jan dostrzegał w Jezusie Chrystusie życie i światło, ale niemniej przenikliwie dostrzegał w świecie siły mroczne, siły zła, grzechu i śmierci, które radykalnie odrzucają Zbawiciela człowieka i Jego Dobrą Nowinę. (…) Wiemy z dziejów ostatnich dwóch tysięcy lat, że nurt sprzeciwu i odrzucania orędzia Ewangelii jest cały czas obecny w dziejach człowieka. Nie powinniśmy się więc dziwić, że kontestacja Jezusa, kontestacja Jego Kościoła ujawnia się również w naszych czasach i towarzyszy naszym doświadczeniom wiary. Ta sytuacja jeszcze bardziej zachęca nas i zobowiązuje do dawania bardziej wyraźnego świadectwa wiary, nadziei i miłości, aby przyprowadzić do Jezusa wszystkich wątpiących, rozczarowanych, stojących z boku, zagubionych. Taka powinna być nasza chrześcijańska odpowiedź.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Uroczystości Bożego Narodzenia, Katedra Wawelska, 25 XII 2013 r.

Comments are closed.