Słowa Życia

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mt 3,13–17

Chrzest Jezusa

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Rozważanie

Jezus prosi Jana o chrzest. Prorok znad Jordanu czuje głęboką niestosowność tej sytuacji i z przekonaniem stwierdza: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. I Pan wyjaśnia: „Pozwól TERAZ…”. Zwykle to my przychodzimy do Jezusa i prosimy, przekonani, że On daje i powinien dawać. Aż nagle zmienia się porządek rzeczy: to On prosi, bym ja dał – TERAZ, by kiedyś On mógł dawać bez końca.

rs

Comments are closed.