Pasterskie nauczanie

Bóg nie ogranicza wolności człowieka

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Bóg nie zagrażał nigdy i nie zagraża człowiekowi, bo przecież nie może niszczyć swego najpiękniejszego dzieła, które postawił u szczytu stworzenia. Bóg niczego nam nie zabiera, a wszystko daje. Wszystko mamy od Niego. On uczynił nas wolnymi i do tego stopnia szanuje naszą wolność, że możemy Mu powiedzieć „nie”. Ale – możemy zapytać – co wtedy w zamian zyskujemy? Nie zyskujemy nic, natomiast podważamy podstawy naszego życia. Bo przecież od Boga wyszliśmy i do Boga zmierzamy. I tylko na Nim możemy budować i przygotowywać naszą ostateczną przyszłość. Bóg nie ogranicza wolności człowieka. Prawo Boże, wypisane w sercu i sumieniu człowieka, jest drogowskazem, byśmy się nie zagubili, szli właściwą drogą i zmierzali do celu. Dlatego prawdziwą mądrością człowieka i każdej społeczności jest szanowanie Bożego prawa. To jest fundament wszelkich ludzkich praw, regulujących współżycie człowieka, rodziny, społeczeństwa i narodu. Przypominanie o tym zwłaszcza ludziom stanowiącym prawa jest naszą świętą powinnością.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Uroczystości Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, Łagiewniki, 1 I 2014 r.

Comments are closed.