Imiona Jezusa (30)

Książę Pokoju

Ks. Edward Staniek

Prawem świata jest wojna. Konflikty stanowią ważny wątek historii nie tylko narodów i państw, ale jakże często i rodzin. W Biblii jest to ujawnione już na początku dziejów ludzkości przez morderstwo Abla. Brat zabija brata, a czyni to w imię zazdrości i nienawiści. Jeśli jedna kropla zazdrości dostanie się do serca człowieka, on już przechodzi na życie według prawa wojny, czyli oddaje się do dyspozycji księcia ciemności. Wielu mówi o pokoju i czeka na pokój, ale na ziemi on jest niemożliwy. Okresy pokoju są tu rozumiane jako zawieszenie broni. Jest to czas potrzebny na wyleczenie ran odniesionych i przygotowanie broni do nowej wojny. Tak jest w układach politycznych, środowiskowych, a nawet w małżeńskich. Szczęśliwi, którzy żyją w spokoju przez kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt lat, ale zawsze muszą być przygotowani do wykopania topora wojny. Kiedy on jest podniesiony do góry – pokój już znika. Jezus od proroka Izajasza otrzymał imię – Książe Pokoju (Iz 9,5). Jakie jest znaczenie tego imienia? Na pewno nie chodzi tu ani o pokój, za jakim tęsknią ludzie, bo ich interesuje przede wszystkim spokój, ani o ten, o jakim mówią politycy. Syn Boga nie przybył na ziemię aby zaprowadzać na niej pokój i nic nie uczynił, aby o pokój polityczny walczyć. Wbrew oczekiwaniom On przyniósł miecz, mówiąc językiem zwaśnionych plemion, wykopał topór,. „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz” (Mt 10,34). O tej wypowiedzi Jezusa nie wolno zapominać. Jezus zginął na ostrym froncie wojny, w jakiej uczestniczył. Dosięgły Go prawa wojny, jakimi wówczas żyli politycy Izraela oraz Rzymu. W trybach tej polityki poniósł śmierć. Jezus również zapowiedział rodakom wojny, w których przegrają, zapowiedział klęskę Jerozolimy i zburzenie ich największej świętości, jaką była świątynia. Słowa Jezusa spełniły się w stu procentach. W jakim zatem znaczeniu Jezus jest Księciem Pokoju? On powiedział uczniom, że daje im swój pokój, ale „nie tak, jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Jest to pokój sumienia polegający na wtajemniczeniu w wolę Ojca niebieskiego. Jego istotą jest idealne zjednoczenie z Bogiem, a uderzenia wymierzone przez świat w tak zjednoczonego, wbijają go coraz głębiej w Boga. Tak prawo wojny zostało przez Jezusa wykorzystane do spotkania z Bogiem i realizacji Jego woli. Jezus objawił nam tajemnicę swego pokoju umierając na krzyżu. On promieniował pokojem, a uderzenia Annasza, Kajfasza, Sanhedrynu, Piłata i Heroda zostały wykorzystane przez Ojca i Jezusa do dokupienia świata. Po tym odkupieniu Jezus może obdarzać wszystkich ludzi dobrej woli swoim Pokojem. Książę Pokoju został na ziemi zmiażdżony prawem wojny, a przez to otworzył drogę do świata wiecznego pokoju, jakim jest niebo. Tam nie ma ani grama zazdrości, ni nienawiści. Jezus jest Księciem Pokoju w niebie, bo tam nie ma prawa wojny, tam jest tylko prawo pokoju. Spotkanie z Jezusem jako Księciem Pokoju pozwala wypełnić wolę Ojca Niebieskiego w każdej sytuacji, nawet wówczas, gdy uderzenia bliskich i świata są mocne.

Comments are closed.