Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (8)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wiele razy słyszymy i powtarzamy, że życie chrześcijanina, a także każdego człowieka, jest powołaniem. Mówi się o powołaniu poszczególnych grup społecznych, religijnych, o powołaniu całych narodów. Najczęściej to słowo odnosimy do życia kapłańskiego i zakonnego. Do Szymona Piotra i Andrzeja, rybaków, Pan Jezus powiedział: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19). Powołał też Jakuba i brata jego Jana, którzy „naprawiali w łodzi swe sieci” (Mt 4,21). Jaka była ich odpowiedź na łaskę powołania? „Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,20); „A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim” (Mt 4,22). Zwróćmy uwagę na dwa ważne słowa: „natychmiast” oraz „zostawili”. Na pewno słyszeli o Nauczycielu z Nazaretu, może już z Nim się spotkali. Wielka była moc Jego wezwania. Poruszeni od wewnątrz Duchem Świętym, „natychmiast” poszli za Nim. Pójście za Jezusem wymagało tego, aby „zostawić”: łodzie, dotychczasową pracę, krewnych, przyjaciół i iść w nieznaną przyszłość. „Uczynię was rybakami ludzi” – mówił Pan Jezus (Mt 4,19). Ale jak tę sytuację odnieść do mężczyzny i kobiety, do młodych, którzy „chodzą ze sobą”, „kochają się, nie widzą świata poza sobą”, „mają poważne plany”, ale na razie „nie mają warunków, by zawrzeć ślub”? Podobnie jak wielu młodych, zamieszkali razem, lub stale nie mieszkają, ale żyją jak małżonkowie. Nie zważają na to, co inni myślą i mówią, bo „to jest nasza prywatna sprawa”. Co znaczy „pójdźcie za Mną” dla tych, którzy zawarli Sakrament Małżeństwa, ale nie „mają czasu” na wspólną modlitwę? Na razie „nie mają warunków” i dlatego od początku, przed ślubem i po ślubie stosują antykoncepcję. I mają tysiące argumentów, by usprawiedliwić swoje postępowanie. „W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko … to, czym jest, ale również… to, co może i powinna czynić. Rodzina odkrywa… wezwanie: rodzino, stań się tym, czym jesteś, czyli… wspólnotą życia i miłości” (Familiaris consortio, 17).

Comments are closed.