Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 8,23b–9,3; 1 Kor 1,10–13.17; Mt 4,12–23

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Rafael, Cudowny połów ryb, scena z życia św. Piotra (fragment), arras przeznaczony dla Kaplicy Sykstyńskiej, ok. 1515.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Rozważanie

Prorok mówi o świetle, które pojawiło się w różnych krajach, także tych przesiąkniętych klimatem pogańskiego myślenia – to słowo pojawia się równie mocno i dziś. Słowo Boga rozbłyska, bo nasączone jest jedynym pragnieniem: spocząć w ludzkim sercu, wywołać reakcję, porwać i poprowadzić. Tak zareagowali Piotr i jego brat Andrzej. Podobnie Jakub i jego brat Jan. Pozwolili się porwać i poprowadzić. To samo słowo Boga wciąż rozbłyska tym samym pragnieniem – porwać następnych, nas. Wszystkich bez wyjątku.

rs

Comments are closed.