Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (9)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W życiu religijnym każdego chrześcijanina ważną rolę odgrywa świeca, symbol Chrystusa. Świeca pali się przed ołtarzem w czasie Eucharystii; „wieczna lampka” przypomina o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wiele rodzin z szacunkiem przechowuje świecę, pamiątkę Chrztu Świętego. Dzieci przystępujące do I Komunii Świętej zazwyczaj trzymają zapaloną świecę w czasie Ewangelii. Świecę, gromnicę, podajemy umierającemu. Światło gromnicy rozjaśnia mroki śmierci i budzi nadzieję życia wiecznego. W przeszłości zapalano gromnicę w czasie burzy (stąd nazwa: grom – piorun). Świeca przypominała o obecności Pana Jezusa i opiece Matki Bożej. Sam Pan Jezus mówił o sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12). Starzec Symeon w czasie ofiarowania błogosławił Boga: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju … bo moje oczy ujrzały… światło na oświecenie pogan” (Łk 2,29–32). Światłem jest nauka Chrystusa, Ewangelia, światłem jest Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela, światłem jest Osoba Syna Bożego, który stał się człowiekiem. W niektórych rodzinach świeca jest zapalana, gdy rodzina się modli i czyta Pismo Święte. Światło na stole przypomina słowa Pana Jezusa: „Gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Światło zapalone na grobie, a także w miejscu, w którym ktoś zginął, umacnia wiarę w życie wieczne. Pan Jezus uczy, że Jego uczniowie są światłem: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). Bł. Jan Paweł II pisze: „Rodzina… bez miłości nie może żyć, wzrastać i doskonalić się jako wspólnota osób… Człowiek nie może żyć bez miłości… Komunia małżeńska jest owocem i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej… W Chrystusie Panu, Bóg przyjmuje tę potrzebę ludzką, potwierdza ją, oczyszcza i podnosi, prowadząc ją do doskonałości w sakramencie małżeństwa” (Familiari sconsortio, 18–19).

Propozycja postanowienia

Porozmawiamy w rodzinie o symbolice światła, szczególnie w czasie modlitwy. Warto choć raz w tygodniu modlić się przy zapalonej świecy.

Comments are closed.