Pasterskie nauczanie

„Nowym językiem” o Ewangelii

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Ewangelia ma być głoszona w najdalszych zakątkach świata, we wszystkich kulturach, tradycjach i językach. Ma być głoszona wszystkim spragnionym prawdy, szukającym motywów nadziei i życia. Ma być głoszona tym, którzy się źle mają. Ma być głoszona zagubionym, wątpiącym, uprzedzonym wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Ewangelia i Kościół są bowiem dla wszystkich i nie są wyłączną własnością nikogo. Ewangelię trzeba głosić żarliwie, z przekonaniem, z pasją. Trzeba ją głosić słowem, ale to słowo musi być poparte świadectwem osobistej wiary. Słowo musi być poparte czynem, świadectwem życia. (…) I trzeba mówić „nowym językiem”, by dotrzeć do współczesnego człowieka, by dotknąć jego serca, przypomina nam dobitnie o tej prawdzie papież Franciszek. Wspólnota Kościoła potrzebuje mądrych i świętych pasterzy. Potrzebuje pasterzy o wielkim sercu, wpatrzonych w ideał Jezusa – Dobrego Pasterza, który o sobie powiedział, że jest „cichy i pokornego serca”. Do takich pasterzy przychodzą ludzie utrudzeni, obciążeni, szukając zrozumienia i miłości. Szukając umocnienia w wierze, szukając nadziei.

Fragment homilii wygłoszonej podczas przyjęcia sakry biskupiej przez ks. Jana Piotrowskiego i ks. Stanisława Salaterskiego, Tarnów, 25 I 2014 r.

Comments are closed.