Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13–14). Co znaczą te słowa Pana Jezusa dla małżonków, dla rodziców i dzieci, dla zadań rodziny w społeczeństwie? Sól ma wieloraką symbolikę: sól chroni pokarmy przed zepsuciem, nadaje smak pożywieniu, jest symbolem mądrości, oznacza też ofiarę. Chrześcijanin jest powołany, by bronić siebie i bliźnich, szczególnie w rodzinie, przed złem, zgorszeniem, uzależnieniem. Uczeń Chrystusa nada rodzinie jakby duchowy smak, jest to „smak” pokory, życzliwości, przebaczenia i pokoju. Nie ma życia rodzinnego bez mądrości, roztropności, bez korzystania z doświadczenia bliźnich. Miłość wyraża się w różny sposób, ale szczególnym znakiem miłości jest poświęcenie, cierpliwość, ofiarność. W jaki sposób w małżeństwie i rodzinie realizować Chrystusowe: „Wy jesteście światłem świata”? Ten potrafi być Chrystusowym światłem dla innych, kto pamięta o słowach: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12). Pan Jezus jest światłem przez swoją naukę, przykład, przez wewnętrzne natchnienia, wyrzuty sumienia, przez sytuacje i zdarzenia. Najważniejszym warunkiem tego, by być światłem Chrystusa dla drugiego człowieka, dla rodziny, jest wiara, wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, duch modlitwy, wsłuchiwanie się w Boże słowo i gotowość ustawicznego dorastania do pełnienia Bożej woli. Jeśli chcę dzielić się Chrystusowym światłem, muszę wciąż się nawracać i czynić Jego światło fundamentem mego myślenia, moich pragnień i decyzji. Nie mogę czynić dobra „dla oka ludzkiego”, choć trzeba się liczyć z tym, jak moje słowa i moje czyny są przeżywane przez dzieci. Czytamy u Izajasza: „Jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach” (Iz 58,10). Bł. Jan Paweł II pisze: „Dawanie świadectwa bezcennej wartości nierozerwalności i wierności małżeńskiej jest jednym z najcenniejszych i najpilniejszych zadań małżonków chrześcijańskich naszych czasów… Koniecznie trzeba podnieść też wartość świadectwa tych małżonków, którzy, opuszczeni przez partnera, dzięki mocy wiary i nadziei chrześcijańskiej nie wstąpili w nowy związek” (Familiaris consortio, 20).

Propozycja postanowienia

Rozważmy, jak w naszej rodzinie realizować słowa Pana Jezusa: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

Comments are closed.