Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni” (Mt 5,18). Pan Jezus nie przyszedł znieść Prawo i Proroków, ale wypełnić. Potwierdził Dekalog, dziesięć Bożych przykazań. Przypominając przykazania, mówił: „powiedziano przodkom… a Ja wam powiadam” (Mt 5,21–22). Pan Jezus przyniósł Ewangelię, nowe, wyższe wymagania, ale daje człowiekowi nową godność i nową moc swej śmierci i zmartwychwstania, moc Ducha Świętego. Odnieśmy niektóre słowa Pana Jezusa do powołania małżeńskiego i rodzinnego. „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5,23–24). Gdyby małżonkowie przejęli się tymi słowami Pana Jezusa, wszystkie spory, konflikty i napięcia byłyby w zarodku rozwiązane. „Powiedziano: nie cudzołóż. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). Grzech, zdrada, niewierność rodzą się w sercu. Pożądliwa myśl, pożądliwe spojrzenie jest raną zadaną miłości małżeńskiej i łasce Sakramentu Małżeństwa. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37). Szczerość, prostota, zaufanie do siebie, unikanie kłamstwa – to droga umacniania miłości. Małżeństwo i rodzina jest powołaniem, jest drogą do zbawienia: „ani oko nie widziało… jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). Bł. Jan Paweł II pisze: „Komunia rodzinna może być zachowana i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga… przebaczenia i pojednania. Każda rodzina zdaje sobie sprawę, jak napięcia i konflikty, egoizm, niezgoda gwałtownie uderzają w tę komunię, a niekiedy śmiertelnie ją ranią” (Familiaris consortio, 21).

Propozycja postanowienia

Rozważmy – indywidualnie czy we wspólnocie – wybrany fragment Kazania na Górze. Zastanówmy się, jak w rodzinie można wzajemnie sobie pomagać w drodze do nieba.

Comments are closed.